Handleiding / Manuel

Bevestig het bedieningspaneel aan uw kippenhok

 1. Bevestig het ChickenGuard bedieningspaneel aan de buitenkant van uw kippenhok.
 2. Positioneer het koord in het midden van het kippenren schuifluik.
 3. Als dat gedaan is, bevestigt u het koord aan de bovenkant van het schuifluik en zorg er dan voor dat het koord strak staat om rafelen op de spoel te voorkomen.

Let op: Zorg voor 7 tot 10 cm afstand tussen het bedieningspaneel en de bovenkant van het schuifluik (als het schuifluik volledig geopend is).

Let op: Als uw koord op de spoel gaat rafelen, volg dan deze handdleiding: www.chickenguard.com/rewind-spindle

Plaats de Silicone Verzegeling in de uitsparing van het frontpaneel

 1. Verwijder de silicone verzegeling die u in de ziplock zak vond.
 2. Plaats de silicone verzegeling in de uitsparing aan de zijkant van het frontpaneel.
 3. Begin linksonder in de hoek van de uitsparing van het frontpaneel en werk het rondom helemaal af, snijd overtollige verzegeling af.

Let op: De silicone verzegeling helpt om vocht buiten te houden.

Installeer de 4 x AA Batterijen

 1. Installeer de 4 x AA batterijen in de batterijhouder.
 2. Plug de batterijstekker in de batterijhouder.

Opmerkingen:

 • Gebruik altijd 4 x AA batterijen (alleen alkaline) voor vervanging (wij raden u de Energizer Max aan).
 • Gebruik geen lithium AA batterijen (alleen alkaline).
 • Gebruik geen 9V batterijen.
 • Gebruik geen herlaadbare batterijen (hun voltage kan bij hete/koude weersomstandigheden afnemen).
 • Als het rode LED-lampje permanent brandt, moeten de batterijen worden vervangen (het rode LED-lampje knippert elke 30 seconden als het schuifleuk GESLOTEN is).

Verbinden aan het frontpaneel

 1. Verbind de rode/zwarte voedingsdraden aan de pluggen op het frontpaneel (met de zwarte voedingsdraad boven).
 2. Plaats de batterijhouder in de uitsparing in het bedieningspaneel.
 3. Schroef het frontpaneel vast op het bedieningskastje.

Let op: Als de rode/zwarte voedingsdraden verkeerd om zijn bevestigd, reageren de NAAR BOVEN [UP] en NAAR BENEDEN [DOWN] PIJLEN in de omgekeerde richting.

OPSTELLING

Calibreer het schuifluik

 1. Druk op MENU voor de programmeermodus.
 2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: SCHUIFLUIK CALIBREREN [CALIBRATE DOOR].
 3. Druk op MENU om de calibratiemodus in te voeren.
 4. Op de UP-knop drukken en vasthouden totdat de het schuifluik volledig open is.
 5. Op de DOWN-knop drukken en vasthouden totdat de het schuifluik volledig gesloten is.
 6. Laat de knop los en het schuifluik gaat volledig open.
 7. Op het display is nu te lezen: CALIBRATIE VOLTOOID [CALIBRATION COMPLETE].

Let op: Zorg voor 7 tot 10 cm afstand tussen het bedieningspaneel en de bovenkant van het schuifluik (als het schuifluik volledig geopend is).

Let op: Als u de positie moet aanpassen, kunt u het hierboven beschreven proces zo vaak als nodig is herhalen.

Let op: Om te controleren of het schuifluik in de juiste positie is geopend en gesloten, drukt u op de daarvoor bestemde knop.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De tijd instellen

 1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
 2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: TIJD INSTELLEN [SET TIMER].
 3. Druk op MENU voor de tijdinstelmodus.
 4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om het uur in te stellen.
 5. Druk op MENU om het uur op te slaan.
 6. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de minuten in te stellen.
 7. Druk op MENU om de minuten op te slaan.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De timer instellen

Let op: U kunt het openen en sluiten op specifieke tijden instellen, b.v. openen om 06:30u en sluiten om 17:30u.

 1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
 2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: TIMER.
 3. Druk op MENU voor de timersmodus.
 4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om het uur in te stellen.
 5. Druk op MENU om het uur op te slaan.
 6. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de minuten in te stellen.
 7. Druk op MENU om de minuten op te slaan.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De handmatige modus gebruiken

Let op: U kunt op elk moment op de daarvoor bestemde knop drukken om te openen of te sluiten, zonder deze instelling te hebben ingeschakeld.

Let op: Door de handmatige modus in te stellen, kunt u het schuifluik b.v. op een bepaald tijdstip ’s ochtends openen en een handmatige sluitinstelling hebben voor’s avonds.

 1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
 2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: HANDMATIG [MANUAL].
 3. Druk op MENU voor de handmatige instellingmodus.
 4. Druk op MENU om de minuten op te slaan.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De taal wijzigen

 1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
 2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: TAAL [LANGUAGE].
 3. Druk op MENU voor de taalmodus.
 4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om uw taal te vinden.
 5. Druk op MENU om uw taal op te slaan.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

 

———————-EXTRA FUNCTIE, ALLEEN BESCHIKBAAR IN DE PREMIUM & EXTREME MODELLEN———————-

De lichtsensor instellen

Let op: De Premium en Extreme modellen hebben op het frontpaneel een kleine lichtsensor die de hoeveelheid licht meet, waardoor u kunt instellen wanneer het schuifluik ’s avond dichtgaat en ’s ochtends opengaat.

Let op: Daglicht is ongeveer 250, donker is 0, schemering is 80-90, om te sluiten als het donkerder is, moet het cijfer lager zijn.

 1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
 2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: SENSOR.
 3. Druk op MENU voor de sensormodus.
 4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de instelling van de lichtsensor voor OPENEN [OPEN] of SLUITEN [CLOSE] te selecteren.
 5. Druk op MENU om de relevante lichtsensorinstelling in te voeren.
 6. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de licht (LUX) sensor instelling aan te passen.
 7. Druk op MENU om uw instelling op te slaan.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

Het licht (LUX) niveau op een bepaald tijdstip van de dag aflezen

 1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
 2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: LUX AANPASSING.
 3. DRUK OP MENU voor de lux aanpassingsmodus.
 4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: AFLEZEN.
 5. Druk op MENU om de huidige LUX-waarde af te lezen.
 6. Maak er een notitie van en gebruik de voor u relevante instellingen voor de SENSOR (boven) voor openen en sluiten.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De sluittijd instellen om de lichtsensor uit te schakelen

Let op: Als de lichtsensor moeite heeft het lichtniveau op te pikken, bijvoorbeeld als hij op het Westen is gericht naar de zonsondergang, kunt u ook een tijd instellen waarop (als het schuifluik niet door de lichtsensor wordt gesloten) de ingestelde tijd wordt opgeheven en het schuifluik op een specifieke ingestelde tijd wordt gesloten.

 1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
 2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: LUX.
 3. Druk op MENU voor de lux-tijd uitschakelingsmodus.
 4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om het uur van sluiten aan te passen.
 5. Druk op MENU om het uur van sluiten op te slaan.
 6. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de minuten van sluiten aan te passen.
 7. Druk op MENU om de tijd van sluiten op te slaan.

Let op: Deze mogelijkheid om de lichtsensor functie uit te schakelen werkt alleen voor de instelling voor het sluiten.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

 

INSTALLATION

Fixer le boîtier de commande sur votre poulailler

 1. Fixez le boîtier de commande ChickenGuard à l’extérieur de votre poulailler.
 2. Positionnez le cordon au centre de la porte du poulailler.
 3. Une fois terminé, fixez le cordon en haut de la porte du poulailler, en vous assurant de maintenir une tension pour l’empêcher de s’emmêler autour du treuil.

Remarque : laissez un espace de 7 à 10 cm entre le boîtier de contrôle et le haut de la porte du poulailler (quand la porte du poulailler est complètement ouverte).

Remarque: Si votre cordon s’emmêle sur le treuil, suivez ce guide :www.chickenguard.com/rewind-spindle

Placez le joint de silicone dans l’encoche de la façade.

 1.  Retirez le joint de silicone trouvé dans le sachet hermétique.
 2.  Placer le joint de silicone dans l’encoche du bord extérieur de la façade.
 3.  En commençant par le coin en bas à gauche de l’encoche de la façade, faites tout le tour. Coupez l’excédent si nécessaire.

Remarque : le joint de silicone aide à garantir que l’humidité ne rentre pas.

Installez les 4 piles AA.

 1. Installer les 4 piles AA dans le porte-piles.
 2. Reliez le connecteur de piles au porte-piles.

Remarques :

 • Utilisez toujours 4 piles AA (alcalines uniquement) lors des remplacements (nous vous recommandons les Energizer Max).
 • N’utilisez pas de piles AA au lithium (alcalines uniquement).
 • N’utilisez pas de piles 9V.
 • N’utilisez pas de piles rechargeables (leur voltage peut baisser par temps chaud/froid)..
 • Quand les piles doivent être changées, la LED rouge restera allumée en permanence (la LED rouge clignote toutes les 30 secondes quand la porte est FERMÉE).

Connecter la façade

 1. Connectez le raccord rouge/noir aux fiches présentes sur la façade (avec le fil noir en haut).
 2. Placez le porte-piles dans le renfoncement prévu à l’intérieur du boîtier de contrôle.
 3. Vissez la façade au boîtier de contrôle.

Remarque : si le raccord rouge/noir est connecté aux fiches dans le mauvais sens, la réaction des flèches HAUT [UP] et BAS [DOWN] sera inversée.

INSTALLATION

Calibrer la porte

 1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode programmation.
 2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez : CALIBRER LA PORTE [CALIBRATE DOOR]
 3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de calibrage.
 4. Appuyez sur le bouton HAUT [UP] et maintenez la pression jusqu’à ce que la porte soit complètement ouverte.
 5. Appuyez sur le bouton BAS [DOWN] et maintenez la pression jusqu’à ce que la porte soit complètement fermée.
 6. Relâchez le bouton et la porte s’ouvrira automatiquement.
 7. L’écran affiche maintenant : CALIBRAGE TERMINÉ [CALIBRATE COMPLETE].

Remarque : laissez un espace de 7 à 10 cm entre le boîtier de contrôle et le haut de la porte du poulailler (quand la porte du poulailler est complètement ouverte).

Remarque : si vous devez régler la position, vous devrez répéter le processus ci-dessus autant de fois que nécessaire. 

Remarque : pour vérifier si la porte s’ouvre et se ferme correctement, il vous suffit d’appuyer sur le bouton adéquat.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d’accueil.

Régler l’heure

 1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
 2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez : RÉGLER L’HEURE [SET TIME]
 3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de configuration de l’heure.
 4. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour régler l’heure.
 5. Appuyez sur MENU pour enregistrer l’heure.
 6. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour régler les minutes.
 7. Appuyez sur MENU pour enregistrer les minutes.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d’accueil.

Paramétrer la minuterie

Remarque : vous pouvez définir les heures d’ouverture et de fermeture, par exemple, ouverture à 6h30 et fermeture à 17h30.

 1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
 2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez : MINUTERIE [TIMER]
 3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode minuterie.
 4. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour régler l’heure.
 5. Appuyez sur MENU pour enregistrer l’heure.
 6. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour régler les minutes.
 7. Appuyez sur MENU pour enregistrer les minutes.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d’accueil.

Utilisation du mode manuel

Remarque : vous pourrez ouvrir et fermer, à tout moment, en appuyant sur le bouton adéquat, sans avoir à activer ce réglage.

Remarque : en paramétrant ce mode manuel vous pourrez, par exemple, configurer la porte pour qu’elle s’ouvre à une heure déterminée le matin et qu’elle se ferme suivant un réglage paramétré manuellement le soir.

 1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
 2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez : MANUEL [MANUAL]
 3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de réglage manuel.
 4. Appuyez sur MENU pour enregistrer les minutes.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d’accueil.

Changer la langue

 1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
 2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez : LANGUE [LANGUAGE]
 3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode langue.
 4. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour trouver votre langue.
 5. Appuyez sur MENU pour enregistrer la langue.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d’accueil.

 

———————-FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES MODÈLES PREMIUM ET EXTREME UNIQUEMENT———————-

Configurer la sonde de luminosité 

Remarque : les modèles Premium et Extreme possèdent une petite sonde de luminosité active sur leur façade, qui mesure l’intensité lumineuse. Ainsi, vous pouvez régler la porte pour qu’elle se ferme le soir quand il fait noir et qu’elle s’ouvre le matin.

Remarque : la valeur de la lumière du jour est d’environ 150, celle de l’obscurité est de 0, celle du crépuscule est de 80-90. Pour que la porte se ferme quand il fait plus sombre, la valeur doit être inférieure.

 1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
 2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez : SONDE [SENSOR]
 3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode sonde de luminosité.
 4. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour sélectionner le réglage OUVERTURE [OPEN] ou FERMETURE [CLOSE] de la sonde de luminosité.
 5. Appuyez sur MENU pour entrer dans le réglage approprié de la sonde de luminosité .
 6. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour ajuster le réglage de la sonde de luminosité (LUX).
 7. Appuyez sur MENU pour enregistrer votre réglage.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d’accueil.

Lire le niveau de luminosité (LUX) à un moment particulier de la journée

 1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
 2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez : AJUSTEMENT DES LUX [LUX ADJUSTMENT].
 3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode d’ajustement des LUX.
 4. Appuyez sur HAUT ou BAS pour faire défiler jusqu’à ce que vous trouviez : LIRE
 5. Appuyez sur MENU pour obtenir la valeur actuelle en LUX.
 6. Notez ce nombre et utilisez-le pour paramétrer les réglages d’ouverture et de fermeture de la sonde (ci-dessus)

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d’accueil.

Définir l’heure de fermeture pour contourner la sonde de luminosité

Remarque : si la sonde rencontre des difficultés pour déterminer le niveau de luminosité, par exemple, si elle est dirigée vers l’ouest et le soleil couchant, vous pouvez également paramétrer une heure à laquelle (si la porte n’a pas été fermée par la sonde de luminosité) elle sera contournée et la porte se fermera.

 1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
 2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez : LUX.
 3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de contournement de l’heure en LUX.
 4. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour régler les heures de l’heure de fermeture.
 5. Appuyez sur MENU pour enregistrer l’heure de fermeture.
 6. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour régler les minutes de l’heure de fermeture.
 7. Appuyez sur MENU pour enregistrer l’heure de fermeture.

Remarque : ce contournement de la sonde de luminosité est uniquement disponible pour les réglages de fermeture.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d’accueil.

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes